‘Samen in beweging voor een vitale samenleving’

‘Samen in beweging voor een vitale samenleving’

Vitaal op Weg ziet zich als integrale verbinder in de domeinen sport, zorg, gezondheid& welzijn, onderwijs en cultuur. Een dynamisch krachtenveld, een omgeving die een knooppunt vormt van invloeden, spelers en belangen.

Wij verkennen die omgeving en participeren en/of bewegen ons primair via het domein sport (sport als middel) maar het liefst verbinden we alle richtingen tot een gemeenschappelijk doel.

Neem contact op met Vitaal op weg

Neem contact op met Vitaal op weg

Scroll naar top