‘Samen in beweging voor een vitale samenleving’

Vitaal op Weg ziet zich als integrale verbinder in de domeinen sport, zorg, gezondheid& welzijn, onderwijs en cultuur. Een dynamisch krachtenveld, een omgeving die een knooppunt vormt van invloeden, spelers en belangen.

Wij verkennen die omgeving en participeren en/of bewegen ons primair via het domein sport (sport als middel) maar het liefst verbinden we alle richtingen tot een gemeenschappelijk doel.

Scroll naar top