Alle kinderen vitaal

Kinderen/jongeren met overgewicht of obesitas krijgen begeleiding bij het ontwikkelen van een gezond voedings- en bewegingspatroon. Dat gebeurt via het project ‘Let’s get fit mates!’ De aanpak richt zich zowel op autochtone als op allochtone jongeren. Cultuurverschillen spelen hierbij een hele bepalende rol. Onder het motto ”Ieder kind verdient het om te sporten” wil ‘Alle Kinderen Vitaal’ ouders van kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar met enige vorm van autisme en kinderen die het lastig vinden om de weg naar de sportvereniging te vinden ondersteunen in hun zoektocht naar een passende sport.

Scroll naar top