Kom samen in beweging

Programma ‘Kom Samen in Beweging’ 60 plussers

Het 16 wekelijks programma ‘ Kom Samen in Beweging ’ bestaat uit diverse thema’s.
Bij alle thema’s staan gezondheid, beweging en gezelschap centraal.

  1. Samen komen
  2. Samen bewegen
  3. Samen eten
  4. Samen zijn

Ad 1. Samen komen
Bij dit eerste thema ligt het accent op kennis te maken met elkaar
en het organiseren van laagdrempelige activiteiten;

  • Kennismakingsspelen,
  • wandelingen in de omgeving,
  • Oud Hollandse spelen,
  • Voorlichting eneen introductie van de bewegingslessen.

Ad 2. Samen bewegen
Tijdens dit tweede thema krijgen de deelnemers voorlichting over de meerwaarde van
bewegen en het plezier dat je er aan kunt beleven. Ook wordt er kennis gemaakt met
verschillende vormen van bewegen.

Ad 3. Samen eten
Het derde thema richt zich op gezonde voeding. Deelnemers krijgen voorlichting van
een diëtist over onder andere hun eigen gezondheid en gezonde maaltijden. Samen met
de diëtist stellen ze een lunch samen en gaan ze naar een supermarkt om meer inzicht
te krijgen in gezonde voedingsmiddelen.

Ad 4. Samen zijn
Dit thema richt zich op creatieve en muzikale activiteiten. Bewegen is belangrijk voor
de gezondheid en beweegactiviteiten maken ook het leggen van sociale contacten
makkelijker. Maar niet iedereen is sportief en of in staat om meer te gaan bewegen.
Daarom maken de deelnemers tijdens dit thema kennis met creatieve en muzikale
activiteiten en diverse workshops.

Heeft u interesse in ‘kom Samen in Beweging’?
Dan kunt u zich per mail hiervoor aanmelden. U kunt een e-mail sturen naar
[email protected] of nadere informatie vragen 06-23233501

Scroll naar top