Bel: 06-23233501
‘Samen in beweging voor een vitale samenleving’

 PRIVACYVERKLARING - STICHTING VITAAL OP WEG

 De persoonsgegevens die u verstuurt zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het doel waarvoor u ze verzendt.

 Als u uw persoonsgegevens aan Stichting Vitaal op Weg beschikbaar stelt, geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen, per e-mail of telefonisch.

 Wanneer u nu of in de toekomst gebruik maakt van onze producten/diensten hebben uw gegevens een noodzakelijke grondslag die wordt gedefinieerd in een duidelijk overeenkomst.

 Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zullen worden vastgelegd en maximaal 2 jaar worden bewaard na het laatste contact.

 U hebt altijd recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u zich na verwijdering opnieuw willen aanmelden dan moet u opnieuw toestemming geven voor gebruik van uw persoonsgegevens.

 U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens op te vragen in een toegankelijke format en over te dragen aan andere organisaties

 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop ons bedrijf met uw persoonsgegevens omgaat.

 Als u geen informatie meer van ons wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar info@vitaalopweg.nl