Bel: 06-23233501

 

Beweegprogramma's

Scoren met gezondheid

Multisport

Een vernieuwende aanpak om kinderen plezier in sport te geven en de motorische ontwikkeling positief te beïnvloeden, door een veelzijdig en doordacht aanbod aan sport en beweegactiviteiten.

Over wie hebben we het?
● Jeugdleden sportverenigingen 4 -12 jaar
● Niet sportende jongeren 4 -12 jaar
● Ouders / verzorgers

Activiteiten:
● Wekelijkse sport en beweegactiviteiten (minimaal 1 -1,5 uur/week)
● Kennismakingstrainingen bij bij sportverenigingen
● Voorlichting over gezonde voeding (informatiesessies en brochures)
● Regelmatig sportieve sociale activiteiten (minimaal 1x/2 maanden, een activiteit in het weekend, 1x/jaar bezoek van een groot evenement)
● Bezoeken van sportevenementen, bijv. wedstrijden van een sportvereniging (1x/maand)

Een greep uit de uitdagingen voor sportaanbieders:
● Werven van jeugdleden
● Behouden van (jeugd)leden
● Brede motorische en sport-specifieke ontwikkeling
● Kwaliteit van trainers en coaches
● Voldoende (vrijwillige) inzet en betrokkenheid van ouders
● ‘Klaar voor de toekomst’

Werving via;
● Basisonderwijs
● Sportverenigingen
● Kindervakantieweek

‘De meerwaarde voor…..’
● Kinderen ervaren plezier en ontwikkelen zich (beter worden in sport)
● Kinderen krijgen betrouwbare informatie over toekomstige sportmogelijkheden bij sportverenigingen
● Multisport opstap naar uiteindelijk een keuze voor een favoriete sport
● Multisport biedt diverse sportmogelijkheden
● Ouders zien dat kinderen op deskundige wijze begeleid worden en een doordacht sport-en beweegprogramma aangeboden krijgen
● Ouders krijgen meer inzicht in sociale en motorische ontwikkeling van kinderen
● Ouders krijgen informatie over hoe ze een gezonde actieve leefstijl van hun kinderen kunnen stimuleren
● De gemeente heeft een sport-en beweegprogramma dat specifiek aandacht besteedt aan kinderen in een achterstandssituatie

Rol Vitaal op weg
● Procesbegeleiding
● Inhoudelijke kennis en ervaring
● Formats promotiematerialen
● Leskaarten
● Advies, ondersteuning gekwalificeerde docenten
● Kennisdelen en -uitwisselen

 

                     

 

 

School,- werk,- re-integratie (meer informatie volgt zo spoedig mogelijk)

 

Vitaliteitsprogramma's

De vitaliteitsprogramma’s van Vitaal op Weg zijn onderverdeeld in diverse thema’s gerelateerd aan doelgroepen c.q. leeftijdsgroepen. De specifieke programma's zijn ook onderling te combineren en binnen iedere vereniging, gemeente of situatie is altijd sprake van maatwerk, aangezien iedere situatie weer om een unieke aanpak vraagt.

Alle kinderen Vitaal   

Kinderen/jongeren met overgewicht of obesitas  krijgen begeleiding bij het ontwikkelen van een gezond voedings- en bewegingspatroon. Dat gebeurt via het project ‘Let’s get fit mates!' De aanpak richt zich zowel op autochtone als op allochtone jongeren. Cultuurverschillen spelen hierbij een hele bepalende rol. Onder het motto ”Ieder kind verdient het om te sporten” wil ‘Alle Kinderen Vitaal’ ouders van kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar met enige vorm van autisme en kinderen die het lastig vinden om de weg naar de sportvereniging te vinden ondersteunen in hun zoektocht naar een passende sport.

Scoren met Gezondheid
Scoren met gezondheid is ontwikkeld voor groepen inactieve wijkbewoners (16+)  en is daardoor geschikt voor zeer diverse homogene en/of heterogene doelgroepen. Het gaat over meedoen-leren-werken. Het groepsproces, positieve ervaringen en beloningen spelen daarbij een grote rol in. Er wordt een gezondheidstest gedaan, mensen krijgen sportbegeleiding en gaan in groepen trainen. Verder is er aandacht voor gezonde voeding en leefstijl.

https://www.youtube.com/watch?v=w2bhgRx60v4&sns=em

Samen vitaal 
Deze interventie richt zich op het bevorderen van gezonde leefstijl en een toename aan participeren in de samenleving. Doelgroepen zijn vluchtelingen/statushouders. We werken tevens aan het bevorderen van taalvaardigheid

Vitaal Ouder Worden 
Seniorensport Vitaal: deze anders-georganiseerd vorm van sport en bewegen richt zich op zelfstandig wonende ouderen. Er wordt vraaggericht sportactiviteiten aangeboden in groepsverband. Er wordt rekening gehouden met de wensen en niveau van de deelnemers, waarbij er iedere week andere beweegvorm centraal staat. Men kan na een introductieperiode samen in de groep blijven sporten of aanhaken bij een sportvereniging.

Samen Fit & Vitaal 
Dit betreft een interventie gericht op kwetsbare zelfstandig wonende ouderen. Het is een combinatie van bewegen, voedingsvoorlichting en valpreventie. Het wordt gecombineerd met het bestaande meer bewegen voor ouderen (MBvO). Na afloop van het 9 weken durende programma, kan men aanhaken bij een reguliere MBVO groep.

Stoppen met roken 
Dit betreft een combinatie interventie van stoppen met roken en sportdeelname. Hierbij wordt gedurende 12 weken naast ondersteuning bij het stoppen met roken ook aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, met nadruk op meer sporten en bewegen.

Walking Football
Met deze voetbalvorm krijgen 60-plussers weer de kans om een balletje te trappen. Door de aanpassingen speelt men tegen leeftijdsgenoten. Daarnaast speelt men op een half speelveld waar je doorlopend kan wisselen en buitenspel staan kan niet meer.