Bel: 06-23233501

 

          Over ons

 

Uitgangspunten stichting Vitaal op Weg

Samen voor meer gezonde jaren
Gezondheid is van mensen zelf. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor publieke gezondheid. Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Inwoners die zich goed en gezond voelen, kunnen leren, werken en voor elkaar zorgen. Kortom: gezonde mensen doen mee aan de samenleving. Samen met de lokale overheden  beschikt Vitaal op Weg  over voldoende mogelijkheden  om taken op het terrein van maatschappelijke 
ondersteuning, de decentralisatietrajecten en publieke gezondheid met elkaar via sport integraal te  verbinden in de diverse domeinen. Het bevorderen van vitaliteit en welbevinden van burgers zal hierdoor de eigen kracht, weerbaarheid en redzaamheid vergroten: gezondheid als middel.

Vitale kracht
Door een heldere visie een brede brede aanpak  en het aanbieden van totaal pakketten willen we
de vitale kracht  van ‘Vitaal op Weg’  duurzaam borgen.  Samen met besturen van
sport -( organisaties) - oudere bonden,  onderwijs, welzijn organisaties, verenigingen, bedrijven en
zorg instellingen denken  we na over nieuwe en aantrekkelijke activiteiten die mensen in beweging
zet om te komen  tot een gezonde levensstijl en het bevorderen van het  persoonlijk welbevinden.

Doelgroep
Vitaal op Weg richt zich in het algemeen op de doelgroep van 0 – 100 jaar doch in het bijzonder
en bewust ook op de doelgroepen met een afstand tot een vitaliteit en sport – en beweegaanbod
wat past bij hun specifieke behoeften en omgeving.

Kinderen-jeugd en volwassenen 
met een aansluitingsbehoefte en/of lichamelijke- geestelijke- meervoudige beperking.
Deze groep heeft door persoonlijke – of omgevingsredenen een afstand tot een
vitale leefomgeving, bijvoorbeeld doordat ze niet aan sport doen of overgewicht hebben.

Volwassenen 
30 + - 45+ - 60+ - 80+

Re-integratie cliënten
- Langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- Bijstands gerechtigen
- Niet uitkeringsgerechtigden:

Volwassenen en gezinnen met een lagere sociaal economische status


Samenredzaamheid
Sommige doelgroepen mensen hebben een  extra steun in de rug nodig of een gelegenheid, die voor hen gecreëerd en gestimuleerd wordt. Vitaliteit is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en samen kunnen we hier verandering in brengen. Zelfredzaamheid is geen doel op zich.

Het is wel streven om dit voor zo veel mogelijk mensen te bereiken binnen de mogelijkheden. Samen maken we het verschil. Samen redden we ons.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij bieden samen met onze partners tal van mogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen om een vitaler, gezonder leven te krijgen met een passend sport – en beweegaanbod.

Uiteindelijk is eenieder zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar leefomgeving. Sommige mensen hebben hulp nodig om een vitale situatie mogelijk te maken, daar werken wij samen met andere hard aan. Door de 'gelegenheid' te bieden en het laagdrempelig te houden.

Vrijwilligers/stagiaires
De Stichting biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers en stagiaires om mee te helpen en de projecten te ondersteunen. Het zal een levenservaring worden waar men hun hele leven op terug zal kijken met een positief gevoel en dit gunt de stichting aan iedereen!

 

Samenwerkende bestuurders, adviseurs, specialisten en procesbegeleiders

Goof Pontier
Jeugdparticipatie
René Roessink
Regelt iedere vorm van zichtbaarheid
ReneRegelt
Anke Sitter
Ontwikkelcoach en Groeibegeleider
Jitske Nijhuis
Onderzoeker/adviseur vanuit/bij Significant
Karen Breukers
Communicatie/Procesbegeleiding
Karen Breukers Advies
Marleen Kosterink - Stapelbroek
Marketing/Communicatie/Procesbegeleider
Een Idee
Eric Meijer
Contactpersoon Zorg & Welzijn / Gezondheidswetenschapper
Petra Bruijl
Contactpersoon Onderwijs
Directeur IKC
Maarten Stiggelbout
Contactpersoon Sport / Bewegingswetenschapper
Ger Melissen
Directeur Stichting Vitaal op Weg
Angelique Zweers - Jansen
Raad van toezicht / Secretariaat /
Stipt Administratie & Advies
Guus tinnevelt
Raad van Toezicht
Jelle klein-Hesselink
Producent educatieve speelfilms voor Jeugd :van maatschappelijke Thema’s en issues zoals homoseksualiteit, alcohol, drugs & sexting
Kevin Kettering
Opleidingsdocent bewegingsonderwijs / studieloopbaanbegeleider / stagebegeleider bewegingsinitiatieven