Over ons

Uitgangspunten stichting Vitaal op Weg

  • Samen voor meer gezonde jaren
  • Vitale kracht
  • Vrijwilligers/stagiaires
  • Doelgroep

Gezondheid is van mensen zelf. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor publieke gezondheid. Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Inwoners die zich goed en gezond voelen, kunnen leren, werken en voor elkaar zorgen. Kortom: gezonde mensen doen mee aan de samenleving. Samen met de lokale overheden beschikt Vitaal op Weg over voldoende mogelijkheden om taken op het terrein van maatschappelijke
ondersteuning, de decentralisatietrajecten en publieke gezondheid met elkaar via sport integraal te verbinden in de diverse domeinen. Het bevorderen van vitaliteit en welbevinden van burgers zal hierdoor de eigen kracht, weerbaarheid en redzaamheid vergroten: gezondheid als middel.

Door een heldere visie een brede brede aanpak en het aanbieden van totaal pakketten willen we de vitale kracht van ‘Vitaal op Weg’ duurzaam borgen. Samen met besturen van sport -( organisaties) - oudere bonden, onderwijs, welzijn organisaties, verenigingen, bedrijven en zorg instellingen denken we na over nieuwe en aantrekkelijke activiteiten die mensen in beweging zet om te komen tot een gezonde levensstijl en het bevorderen van het persoonlijk welbevinden.

De Stichting biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers en stagiaires om mee te helpen en de projecten te ondersteunen. Het zal een levenservaring worden waar men hun hele leven op terug zal kijken met een positief gevoel en dit gunt de stichting aan iedereen!

Vitaal op Weg richt zich in het algemeen op de doelgroep van 0 – 100 jaar doch in het bijzonder
en bewust ook op de doelgroepen met een afstand tot een vitaliteit en sport – en beweegaanbod
wat past bij hun specifieke behoeften en omgeving.

Kinderen-jeugd en volwassenen
met een aansluitingsbehoefte en/of lichamelijke- geestelijke- meervoudige beperking.
Deze groep heeft door persoonlijke – of omgevingsredenen een afstand tot een
vitale leefomgeving, bijvoorbeeld doordat ze niet aan sport doen of overgewicht hebben.

Volwassenen
30 + - 45+ - 60+ - 80+

Re-integratie cliënten
- Langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- Bijstands gerechtigen
- Niet uitkeringsgerechtigden:

Volwassenen en gezinnen met een lagere sociaal economische status

Samenredzaamheid
Sommige doelgroepen mensen hebben een extra steun in de rug nodig of een gelegenheid, die voor hen gecreëerd en gestimuleerd wordt. Vitaliteit is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en samen kunnen we hier verandering in brengen. Zelfredzaamheid is geen doel op zich.

Het is wel streven om dit voor zo veel mogelijk mensen te bereiken binnen de mogelijkheden. Samen maken we het verschil. Samen redden we ons.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij bieden samen met onze partners tal van mogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen om een vitaler, gezonder leven te krijgen met een passend sport – en beweegaanbod.

Uiteindelijk is eenieder zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar leefomgeving. Sommige mensen hebben hulp nodig om een vitale situatie mogelijk te maken, daar werken wij samen met andere hard aan. Door de 'gelegenheid' te bieden en het laagdrempelig te houden.

Samenwerkende bestuurders, adviseurs, specialisten en procesbegeleiders

Goof Pontier

Goof Pontier

Jeugdparticipatie
René Roessink

René Roessink

Regelt iedere vorm van zichtbaarheid
ReneRegelt
Anke Sitter

Anke Sitter

Ontwikkelcoach en Groeibegeleider
Marleen Kosterink – Stapelbroek

Marleen Kosterink - Stapelbroek

Marketing / Communicatie / Procesbegeleider
Een Idee
Eric Meijer

Eric Meijer

Contactpersoon Zorg & Welzijn / Gezondheidswetenschapper
Petra Bruijl

Petra Bruijl

Contactpersoon Onderwijs
Directeur IKC
Maarten Stiggelbout

Maarten Stiggelbout

Contactpersoon Sport / Bewegingswetenschapper
Angelique Zweers – Jansen

Angelique Zweers - Jansen

Raad van toezicht / Secretariaat
Stipt Administratie & Advies
Guus tinnevelt

Guus tinnevelt

Raad van Toezicht
Jelle klein-Hesselink

Jelle klein-Hesselink

Producent educatieve speelfilms voor Jeugd :van maatschappelijke Thema’s en issues zoals homoseksualiteit, alcohol, drugs & sexting
Scroll naar top