Bel: 06-23233501

 

         Projecten

 

  • Stoppen met roken
  • Jeugdparticipatie
  • Vitale wijk (meer informatie volgt zo spoedig mogelijk)
  • Open club (meer informatie volgt zo spoedig mogelijk)
  • 'Let's get fit mates!' (meer informatie volgt zo spoedig mogelijk)

Stoppen met roken

Cursusinformatie

De cursus Stoppen-met-Roken gaat je helpen en ondersteunen met het stoppen met roken.
Daadwerkelijk stoppen moet je zelf doen.

De hulp en ondersteuning bestaat uit paramedische begeleiding die je inzicht geeft welke effecten roken op je lichaam heeft. Nog belangrijker: welke effecten kun je gaan tegenkomen als je gaat stoppen met roken.

De gespecialiseerde longverpleegkundige verzorgt deze begeleiding en is elke bijeenkomst aanwezig.

De diëtist begeleidt je in je voedingspatroon. Stoppen met roken heeft invloed op je lichaam. De spijsvertering gaat beter functioneren en vraagt specifieke aandacht.  Aandacht voor gezonde voeding en gezonde snacks komen bij de begeleiding nadrukkelijk aan de orde.

De diëtiste is aanwezig bij twee van de bijeenkomsten.

Elke bijeenkomst start met één uur paramedische begeleiding van wisselend:
- een diëtist, die de deelnemers begeleidt op gebied van voeding.
- een geregistreerd stoppen-met-roken consulent, die elke bijeenkomst een actieve rol heeft en de deelnemers opvolgt, ook op langer termijn.
- een gezondheidscheck wordt uitgevoerd.

Het tweede uur van de bijeenkomst wordt actief bewogen en gesport onder deskundige begeleiding. Op basis van de uitgevoerde gezondheidscheck wordt een persoonlijk plan afgesproken

 

Jeugdparticipatie

Vitaal op Weg ziet graag dat kinderen en jongeren actief meedoen, meebeslissen en participeren in de samenleving. Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd, komt de kwaliteit van voorzieningen zoals; kinderopvang, school, jongerenwerk, jeugdhulp, natuur, sport en cultuur ten goede én versterkt de persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid. Door in gesprek te gaan met kinderen en jongeren worden vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder.

Voor de kinderen en jongeren is jeugdparticipatie een vitale wijze om talenten en competenties te ontwikkelen en een preventieve methode om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Om jeugdparticipatie te bevorderen legt Vitaal op Weg slimme integrale verbindingen tussen het bedrijfsleven, de gemeente, verenigingen, de sportbonden, de gezondheidszorg, en andere relevante partijen . In praktische zin zal deze samenwerking leiden tot goede afstemming, samenhang en gemeenschappelijkheid welke in enkele projecten vitaal verpakt zijn en ten uitvoer worden gebracht.

 

Voorbeeld projecten

Jong Vitaal

Wat doet het project Jong Vitaal ?

- Bevordert de jeugdparticipatie in algemene zin
- De persoonlijke  ontwikkeling en betrokkenheid van de jeugd wordt o.a. versterkt ;
      -  Door in gesprek te gaan met de jeugd worden vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder

- Talenten, vaardigheden en competenties worden optimaal ingezet
- Een mooie wijze voor de jeugd om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij
- Een mooie wijze om sociale cohesie en integratie te bevorderen/verbeteren
- Jongeren doen volop mee in de samenleving

De werkwijze van Jong Vitaal richt zich op de verbetering van zowel gedrag – als prestatieniveau van de jongeren.

Met het bestaande niveau als basis zal er stapsgewijs naar het uiteindelijke gewenste resultaat en/of einddoel worden toegewerkt.

Methodiek in samenwerking met Re-Integratie bedrijf , professionals zorg & welzijn ,sport, cultuur en onderwijs is gebaseerd op ;

> Sociale competenties
> Gedragskenmerken
> Ervarend leren

- Aanpak:
* loopbaan oriëntatie
* Budgettering
* Schoolse/ werknemersvaardigheden
* Leefstijl/ gezonde voeding educatie