Service & Diensten

We leveren graag een vitale bijdrage om te komen tot een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid. Bij Vitaal op Weg staan mensen centraal! Het gaat om ouders, pubers, kinderen, ouderen, buurtgenoten. Gewone mensen die allemaal gezond en gelukkig willen zijn. Dat is ons vertrekpunt.

Wij willen graag met gewone mensen buitengewone dingen doen binnen een prikkelende en open cultuur die vitaliteit faciliteert in plaats van belemmerd. Zo maken we de sprong van pion naar pionier en gaan we samen met andere partijen voor meer gezondheid en vitale jaren. Met elkaar voor iedereen.

Wat levert het op?

  • Meer gezonde jaren voor iedereen en het ‘samen willen doen’ ;
  • Wij brengen de zorg, welzijn, cultuur, onderwijs en sport dichter bij elkaar;
  • Het welbevinden en GELUK van alle mensen staat hierin centraal.;
  • Wij verkleinen de gezondheidsachterstanden en doen aan gezondheidsbevordering’’

Partner van:

  • Het Gelders Sportakkoord en Alliantie Nederland Rookvrij!

Sportverenigingen

Maatschappelijke bijdrage
De sportvereniging levert in de visie van vitaal op weg een maatschappelijke bijdrage en geeft een impuls aan de sport -en beweegcultuur in de gemeente en haar directe omgeving. Zij ondersteunt tal van initiatieven binnen de samenleving op tal van terrein van sport, zorg, welzijn, sociale zaken.

Samenwerking
Samenwerking is de sleutel om een vitaler leefklimaat voor iedereen neer te zetten. Er is samenwerking met vele partners uit de regio en uit het sociale domein. Zowel partners uit het onderwijs, de zorg, welzijn en collega sportorganisaties. Er wordt ook samengewerkt met diverse landelijke als regionale initiatieven. De Gezonde Sportkantine, de Open Club aanpak van Meer dan …..l, de landelijke impuls ‘Alles is gezondheid’ en Sport en bewegen in de Buurt.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij bieden en ondersteunen samen met de sportvereniging tal van mogelijkheden voor “ook” kwetsbare doelgroepen om een vitaler, gezonder leven te krijgen met een passend sport – en beweegaanbod.

Uiteindelijk is eenieder zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar leefomgeving. Sommige mensen hebben hulp nodig om een vitale situatie mogelijk te maken, daar werken wij samen met andere hard aan. Door de ‘gelegenheid’ te bieden en het laagdrempelig te houden.

Betrokkenheid
Alle geledingen binnen de club zijn betrokken. Er is voor veel doelgroepen aanbod. Van 0 tot 100 + jaar, mensen met en zonder beperking en van elke culturele achtergrond kan men hier terecht. Er is breed aanbod, variërend van zwangerschapsgym voor zwangere damesvoetballers, Sport BSO voor basisschool kinderen, Huiswerkbegeleiding en sport voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, re- integratie en sport, 45-plus sport, 60-plus sport, beweegaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen & sport. Iedereen doet mee!

Scroll naar top