Wie zijn wij?

Vitaal op Weg ziet zich als integrale verbinder in de domeinen sport, zorg, gezondheid& welzijn, onderwijs en cultuur. Een dynamisch krachtenveld, een omgeving die een knooppunt vormt van invloeden, spelers en belangen.

Wij verkennen die omgeving en participeren en/of bewegen ons primair via het domein sport ( sport als middel) maar het liefst verbinden we alle richtingen tot een gemeenschappelijk doel.

Als integrale verbinder in de verschillende domeinen willen we het doel of het bestaansrecht van onze organisatie in het grotere geheel begrijpen en zien in dat alle deeltjes samen een effectief geheel kunnen vormen tot het preventief ont-zorgen en vitaliseren van onze samenleving: deze aanpak heeft overal gevolgen, niet alleen binnen onze eigen organisatie. Wij maken bewust een beweging naar buiten. Wij kijken over onze eigen schutting en betrekken andere partijen bij onze doelstellingen en vragen ons af;. Waar zit de voorspelbare overlap?

Wij zetten onze deuren en ramen wijd open en willen niet sturen vanuit de apenrots. Wij benutten alle kansen om te willen verbinden en om samen te werken met diverse partijen en knopen deze effectief en preventief aan elkaar.
Wij zijn soms opdrachtnemer, soms opdrachtgever, soms coach en soms directieve stuurman soms analist en soms spreekbuis soms veranderaar en soms beleidsuitvoerder enz. enz. Deze en andere rolaspecten zijn in ons zelf verenigt.

Vitaal op Weg is een wendbare organisatie die wil leren en waar mogelijk wil verbeteren. Wij willen duurzame resultaten behalen. Wanneer we daarin slagen, wordt ons ‘werken’ een plezierige uitdaging. Je zit samen in de flow en je stimuleert elkaar ‘out of the box’ te denken. Wij willen graag met gewone mensen buitengewone dingen doen binnen een prikkelende en open cultuur die vitaliteit faciliteert in plaats van belemmerd. Zo maken we de sprong van pion naar pionier en gaan we samen voor meer gezondheid en vitale jaren. Mét elkaar voor iedereen! Van uitdaging naar impact!

Ger Melissen

Directeur stichting Vitaal op Weg

Directeur Ger Melissen

Scroll naar top